28th Colour Biennial 2019
FIAP Logotype

FIAP bjuder in till 28th Colour Biennial 2019

Biennialen har två sektioner: print och projicerade bilder

RSF står för printning av bilder kostnadsfritt för medlemmarna. Till båda sektionerna laddar man alltså upp digitala bilder.

FIAP Biennialer - Coherence

Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence.

Uppladdning av dina bilder

Du kan ladda upp dina bilder under perioden 6 januari – 4 februari 2019.

Länk för uppladdning kommer att finnas här från den 6 januari.

Allmänt för de två sektionerna


  Printsektion Projiceringssektion
Tema Smile Mankind in landscape
Bildorientering Stående Liggande
Filformat Jpg Jpg
Bildformat skall vara exakt 2400 px bredd X 3200 px höjd
3:4 förhållande
3300 px bredd X 2200 px höjd
3:2 förhållande
Färgrymd sRGB sRGB
Max filstorlek Max 5 MB Max 5 MB
Antal bilder Max 5 Max 5

OBS

• Inga ramar får finnas på bilderna; ej heller signatur eller annan textmärkning av dig på bilden
• Skall ha en kort bildtitel på engelska. Undvik tematitel i bilderna dvs Smile respektive Mankind in landscape
• För en tidigare Accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras
• Ditt namn skall ej finnas i bildens titel

Information om dig

När du laddar upp dina bilder ska du kontrollera att du fyllt i alla uppgifter enligt nedan
- Namn
- Fotoklubb
- Epost-adress
- Postal adress (så vi kan skicka katalogen om du blir utvald)
- Telefonnummer (om vi behöver nå dig)

Vägledning för bildinnehåll för de två sektionerna

Smile - Stående bild med en persons leende i fokus
Mankind in landscape - Liggande bild med den lilla människan i det stora landskapet

Övriga frågor om Biennialen

Vänligen skicka mail till monica(at)rsf-fotoklubbar.org


Exempel från tidigare Biennal

Via länken nedan kan man ladda hem katalogen för en av 2017 års biennaler och se hur olika länder löst uppgiften. Notera även att Sverige vid detta tillfälle tilldelades en HM.
FIAP 27th Colour Biennal 2017, projected images