Nordiskt Fotomästerskap
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF inbjuder årligen samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som enskilda medlemmar, anslutna till
- Riksförbundet Svensk Fotografi - RSF
- Norsk Selskap for Fotografi – NSFF
- Suomen Kameraseurojen Liitto - SKsL
- Selskabet for Dansk Fotografi - SDF
att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap.

Tävlingsregler

- Två digitala sektioner: Färg (A) och Svart/vitt (B).
- Varje fotograf kan deltaga med upp till fyra bilder per sektion. Samma bild kan inte användas i annan sektion.
- Bildfilerna ska ha formatet jpg, med maxformatet 1920 x 1080 (längd x bredd) och storleken ska vara max 2 MB.

Nordiskt Fotomästerskap 2019

- Komplett information kommer att presenteras under hösten 2018.

NFFF Hederstecken

För att ytterligare stimulera till deltagande i
- Nordiskt Fotomästerskap
- Nordiska internationella fotoutställningar med godkännande av NFFF
har ett system för fotografiska utmärkelser/hederstecken skapats. Detta efter internationell förebild från bl a FIAP, och nationella sådana i de nordiska länderna.
Regler för NFFF Hederstecken.

Resultat Nordiskt Fotomästerskap 2018

Samtliga resultatlistor kan laddas hem som pdf-doukment via länkarna nedan.
Accepted and Awarded images
Vinnande bilder

Resultat Nordiskt Fotomästerskap 2017

Samtliga resultatlistor kan laddas hem som pdf-doukment via länkarna nedan.
Antagna bilder Färg
Antagna bilder Svartvitt
Prisbelönta bilder Färg
Prisbelönta bilder Svartvitt
Nordisk Mästare 2017 Färg
Nordisk Mästare 2017 Svartvitt
NFFF Logotype