RSF Klubbtävling

Vi inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF
att deltaga i RSF Klubbtävling 2018.

Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små som stora klubbar har samma chans att nå framgång. Nedan presenteras reglernas huvuddrag, men ladda även hem och läs kompletta tävlingsregler.

RSF-logotyp

Tävlingsregler

 • Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer. Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
 • Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte delta igen.
 • Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.
 • Bildfilernas filnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg. Exempel: Storstads_FK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg
 • Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna i samband med utställningen (t.ex. i svensk fotopress), vid resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för publicering på hemsidan, visning på fotomässa samt RSF:s årsbok.

Registrering och uppladdning

 • Ladda hem deltagarformuläret och spar det på din dator. I formuläret finns all information om hur du fyller i det och hur formuläret och bilderna ska skickas in. Notera speciellt våra regler för namnsättning av bilder och formulär.
 • Förkorta inte klubbnamnet, ex SFK, skriv ut ex StadensFK, och använd samma klubbnamn i samtliga filnamn.
 • Deltagarformuläret ska ifyllas i sorterat i bokstavsordning på efternamn, förnamn, bildtitel.
 • Formuläret finns i två versioner: Excel-format och Pdf-format.

Anmälningsavgift

 • Anmälningsavgiften är 200:- per klubb att inbetalas till RSFs bankgiro 135-6856.
 • I meddelande till mottagaren skall ordet "RSF Klubbtävling" framgå, liksom klubbens namn.

Kalender

 • Sista datum för uppladdning och betalning av avgifterna är 31 oktober 2018.
 • Resultat redovisas på www.rsf-fotoklubbar.org och i Exponera! omkring den 30 november.

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, epost: nejerlemar(at)gmail.com

Resultat tidigare år

Resultat och bilder 2016.
Resultat och bilder 2017.