Exponera! / Medlemsblad


Redaktörer

Göran Gärberg och Carina Hedlund

Epost: exponera(at)rsf-fotoklubbar.org

Exponera!

Vi har valt att kalla vårt medlemsblad Exponera! - ett namn med anknytning till det som fört oss samman samt en uppmaning till alla att berätta om vad vi gör.

Notera speciellt underrubriken Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar. Vi som utgör styrelsen för Riksförbundet Svensk Fotografi arbetar ideellt som alla andra och vi ser oss som ett nav med uppgift att sprida information till och från Sveriges Fotoklubbar. Vi har ofta fått frågan Vad får vi ut av att vara medlem i RSF?. Men väldigt sällan, för att inte säga aldrig, har vi hört frågan Vad kan min klubb bidra med?
  • En ideell förening blir aldrig stark utan medlemmarnas bidrag till föreningen. Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att bidra till styrkan genom att: Exponera! denna information vidare inom den egna klubben och varför inte med en kopia till oss så att vi fattar att vår information inte går direkt i den virtuella papperskorgen.
  • Fundera över vad klubben kan bidra med? Exponera! klubbens utställningar, bildvisningar eller uppskattade aktiviteter som andra klubbar kan ha glädje av. Kopia av medlemsutskick och tips om egna aktiviteter skickas till: exponera(at)rsf-fotoklubbar.org

Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till exponera(at)rsf-fotoklubbar.org. Manusstopp och tid för utgivning anges i varje nummer av Exponera!

Om det behövs kan extra nummer publiceras om styrelsen så anser.

Aktuellt nummer av Exponera!

Exponera! Nr 14 December 2018

Samtliga nummer av Exponera!

... finns här.