Internationella salonger

Låt dina bilder komma ut i världen ...

... genom att delta i jurybedömda internationella fotosalonger.. En internationell jury består oftast av minst tre personer som var för sig poängsätter varje bild. De bilder som når över en viss poängnivå blir antagna och erhåller ett Accept och kan även tilldelas speciella Awards i form av medaljer och diplom. När du deltagit i en jurybedömd internationell salong erhåller du också en bildkatalog där bilder och resultat redovisas. Katalogerna är antingen tryckta eller levereras på CD/DVD. I FIAP:s förteckning över internationella salonger finns det ett system för att beskriva katalogens kvalitet. Välj gärna salonger med hög kvalitet på katalogen, det kan ge dig ny inspiration att se på andras bilder i hög kvalitet.

Att delta i en jurybedömd internationell salong kräver att man noga satt sig in i de regler, aktuella förkortningar, definitioner, slutdatum etc som gäller för respektive salong. Läs därför noga igenom salongsreglerna.

Vill du fortsätta med ditt internationella tävlande så bestäm dig från början att kontinuerligt föra ett noggrant register över hur dina bilder placerat sig. Detta register med uppgifter om bildens titel, salongens namn, patronagenummer (godkännande-nummer), digital eller printutförande, tävlingssektion, arrangörsland etc ligger till grund för dina framtida möjligheter att ansöka om speciella utmärkelser i form av FIAP titlar som kallas Distinctions.

Det finns många jurybedömda fotosalonger och de som håller högre kvalitet följer de regelverk som är utarbetade av de stora internationella fotoorganisationerna FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) och PSA (Photographic Society of America).

Kontakt och information

RSF är medlem i de stora fotoorganisationerna FIAP och PSA. Monica Wennblom är RSFs utlandsansvarige (Liaison Officer). Frågor och ansökningar om FIAPs Distinctions och Life Cards (FIAPs ID kort) ställes till monica(at)rsf-fotoklubbar.org.

Frågor rörande PSA och deras utmärkelsesystem ställes till Jan-Thomas Stake - rainboww17(at)hotmail.com som är Sveriges Country Representative för PSA.

Hur hitta internationella fotosalonger?

Listor över kommande internationella jurybedömda fotosalonger hittar du här
FIAP  -  PSA  -  NFFF

Hur meddelas resultatet?

I informationen om den specifika fotosalongen med FIAP och PSA patronage, står alltid angivet när resultat kommer att meddelas. Likaså i vilket format katalog förmedlas. Ett särskilt Rapportkort skickas till dig och anger hur bilden placerat sig dvs om Accept och ev Awards har uppnåtts. Spara alltid dessa rapportkort och kataloger. De utgör ett viktigt underlag tillsammans med det resultatregister varje utlandstävlande för utifrån sina internationella framgångar i fotosalonger.

FIAP titlar i form av Distinctions

De olika nivåerna för FIAP titlar är
• AFIAP = Artist FIAP
• EFIAP = Excellence FIAP (bas, brons, silver, guld, platina, diamond1, diamond2, diamond3)
• MFIAP = Master FIAP

De olika titlarna beskrivs detaljerat i ett regelverk från FIAP. Aktuellt regelverk är för närvarande Document 011/2016 E.

Svenska FIAP-utmärkelser

Klicka på länken nedan för se vilka som fick FIAP-utmärkelser i år samt se förteckningar över alla som tilldelats utmärkelserna.
Svenska FIAP-utmärkelser.

Tågordning för ansökan om FIAP titlar

Läs igenom regelverket ovan noggrant. Fyll i kompletta uppgifter om dig och dina accepts/awards i FIAPs ansökningsformulär som är en Excel-fil med flera flikar.

Tag kontakt i god tid före 1 november vid frågor och osäkerhet om ifyllnad av ansökningshandlingar. Felaktigt och/eller ofullständigt ifyllda ansökningar returneras utan åtgärd. Först när RSF har godkänt underlaget skall den sökande efter besked om detta betala in en avgift till RSF om motsvarande 60 Euro. Betald avgift är en förutsättning för att ansökningarna kan skickas till FIAP.

Alla ansökningar om Distinction samordnas och skickas in av RSF till FIAP vid ett tillfälle per år. Senast 1 november skall ansökan via e-post från den enskilde fotografen vara RSFs utlandsansvarige tillhanda monica(at)rsf-fotoklubbar.org. Den 15 december skickas ansökningarna från RSF till FIAP. När FIAP godkänt ansökningar skickar de diplom och hederstecken (badge) till RSF. Utdelningen av erhållna Distinctions sker under Riksfototräffen i maj.

Life Card- FIAPs ID kort

FIAPs ID kort måste innehas för att kunna ansöka om en FIAP distinction. Detta gör du genom att fylla i dokument INFO 2012/663. Life Card kan ansökas två gånger per år. Underlag skickas in senast 1 mars alternativt 1 oktober.

Till dokumentet bifogar du (klistra ej in) ett foto på dig själv i porträttformat i storleken 600 x 800 jpeg format. Detta skickas till monica(at)rsf-fotoklubbar.org. Är ansökan om ID kort korrekt ifylld får du besked om att avgiften om motsvarande 50 Euro skall betalas in till RSFs bankgirokonto 135-6856.

Mer info

Via länkarna nedan ges lite mer övergripnande info om FIAP och PSA och även den internationella sammanslutning GPU.
FIAP
PSA
GPU