Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF
Under hösten 2015 bildades Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF - (Nordic Society of Photography) efter ett antal möten mellan Riksförbunden i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Medlemmar är Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Norsk Selskap for Fotografi – NSFF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL och Selskabet for Dansk Fotografi – SDF.

NFFF är skapat för att ge medlemmarna i de klubbar som är anslutna till ett nationellt förbund ytterligare mervärden, ”more value for money”.

Bland aktiviteterna märks en internationell circuit, Nordiskt Fotomästerskap, arbetstipendium och NFFF Hedesttecken för fotografiska framgångar.

NFFF Verksamhetsberättelse för 2017.

Mer information finner du på NFFF:s hemsida.

NFFF Arbetsstipendium

NFFF har inrättat ett Arbetsstipendium, om för närvarande €500, som varje år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i respektive medlemsland. Totalt fyra stipendier om vardera €500/år.

Fotoklubb eller enskild fotograf, tillhörande något av medlemsförbunden RSF, SDF, NSFF och SKsL, kan ansöka om stipendiet för att genomföra ett arbetsprojekt, vilket skall redovisas senast ett år efter erhållandet. Redovisning av projektet sker på NFFFs hemsida i sex månader efter projektets avslutande.

Även NFFFs förbundsstyrelse kan utse kandidat utan föregående ansökan.

Regler för NFFF Arbetstipendium. (Samma text som ovan.)
Blankett för ansökan NFFF Arbetstipendium.

NFFF Hederstecken

För att ytterligare stimulera till deltagande i
  • Nordiskt Fotomästerskap
  • Nordiska internationella fotoutställningar med godkännande av NFFF
har ett system för fotografiska utmärkelser/hederstecken skapats. Detta efter internationell förebild från bl a FIAP, och nationella sådana i de nordiska länderna.

Regler för NFFF Hederstecken.

Utdelade Hederstecken

Hittills utdelade Hederstecken.
HonENFFF - Göran Zebühr och Nils-Erik Jerlemar (RSF).
HonENFFF - Freddie Hansen (SDF).
HonENFFF - Pekka Salminen (SKsL).
NSMiF/b - Bjarne Hyldgaard (SDF).
HonENFFF - Roald Synnevåg och Halvor Larsen (NSFF).

Systerorganisationer i Danmark, Norge och Finland

Läs mer om våra grannländers fotoklubbsaktiviteter.
Selskabet for Dansk Fotografi
Norsk Selskap for Fotografi
Suomen Kameraseurojen Liitto (Finska Kameraklubbarnas Förbund)
NFFF Logotype