Kalender 2018

30 november Medlemsavgift till RSF för 2019 (600 kr för klubb och 200 kr för enskild medlem) ska vara inbetald senast den 30 november. Information om medlemsavgiften har skickats ut till alla medlemmar den 17 oktober. Men det går alldeles utmärkt att betala direkt till RSF:s Bankgirokonto 135-6856. Glöm inte att ange avsändare.
31 december RSF Arbetsstipendier
Ansökan om stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31 december. Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Läs mer här.

2019

 
31 januari Sista dag för uppladdning av bilder till Riksfotoutställningen.
4 februari 28th FIAP Colour Biennial
FIAP inbjuder tillsammans med det spanska förbundet till en Biennal med två sektioner för färgbilder; en för print och en för projicerade bilder. Sista datum för att ladda upp bilder till RSF är den 4 februari. Mer information via länken nedan.
Komplett information
15 februari Swedish International Exhibition 2019
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår andra internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och PSA.
Läs mer här. (På engelska.)
24 februari Sista dag för inlämning av motioner till Riksfotostämman.

Internationella salonger

FIAP Läs mer om aktuella FIAP-salonger direkt på FIAP:s infosida.
PSA Läs mer om aktuella PSA-salonger direkt på PSA:s infosida.
GPU Läs mer om aktuella GPU-salonger direkt på GPU:s infosida.