Medlemsservice
Riksförbundet Svensk Fotografi erbjuder sina medlemmar (fotoklubbar eller enskilda medlemmar som betalt årsavgift till RSF) ett antal olika tjänster eller servicefunktioner. På denna sida finner du en kort beskrivning med länkar till mer detaljerad information.

Kontaktuppgifter

För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Använd någon av blanketterna nedan och fyll i alla uppgifter, inte bara de som ändrats.

Blankett för Klubb   pdf-format Blankett för Enskild medlem (i RSF)   pdf-format
Observera: Högerklicka på aktuell länk ovan. Spara dokumenten i din dator. Öppna därefter blanketten med Adobe Acrobat Reader, fyll i alla fält och spar den med nytt namn. Skicka den via epost till den adress som står i blankettens huvud.
Fyll INTE i blanketten via din webbläsare.

Exponera! - Medlemsinformation

RSF skickar information till och från alla medlemmar som e-post via medlemsbladet Exponera! som planeras komma en gång per månad eller oftare när det finns behov. Läs mer här.

Adresslista

En gång per år tar RSF fram en adresslista med information om alla anslutna fotoklubbar, enskilda medlemmar, fotoklubbsdistrikt och styrelsen. Den kommer att skickas ut till anslutna fotoklubbar och enskilda medlemmar (i RSF) under november.

Förtjänsttecken

Klubbmedlem som gjort långvarig insats för klubb/distrikt kan belönas med RSFs förtjänsttecken i Silver eller Guld med tillhörande diplom. (Egna personliga framgångar i fototävlingar, etc. utgör inte grund för att belönas med dessa typer av förtjänsttecken.)
Läs mer här.

Medlemskort för fotoklubbar

RSF tar varje år fram ett medlemskort som ansluten fotoklubb kan beställa och använda i den egna klubben. De anslutna klubbarna slipper därmed ta fram egna medlemskort.
Läs mer här.

Expedition

RSF:s expedition är navet för all löpande kontakt med våra medlemmar och externa samarbetspartners. Härifrån skickas de artiklar som beställts, t.ex. RSFs årsbok, medlemskort, kavajnålar, m.m.
Läs mer här.

Arbetsstipendium

För att skapa möjlighet för förtjänta klubbmedlemmar att utveckla sitt fotograferande har RSF instiftat två arbetsstipendium (senior/ungdom) som kan delas ut en gång per år. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr.
Läs mer här.

Normalstadgar

Riksförbundet har tagit fram "Förslag till normalstadgar" som hjälp till klubbar som behöver nya stadgar eller ändra de befintliga.

Förslag till normalstadgar.   pdf-format Förslag till normalstadgar.   docx-format
Vi tror att vi har mycket att lära av varandra. Skicka gärna din klubbs kommentarer/funderingar om stadgar till oss så ser vi om vi fortlöpande kan göra vårt förslag bättre.